Vai al contenuto

Ai Meridionali


Lingua e dialettu”
Ignazio Buttitta

Un populu mittitinc’a catina
spugghiàtilu
attuppatinc’a vucca
è ancora libero.
Levatinc’u travagghiu
u’ passaportu
‘a tavola unni mangia
u’ lettu unni dormi
è ancora ricco.

Un populu diventa poveru e servu
quanno ‘nc’ arrobbanu ‘a lingua
adduttata d’i patri.
E’ persu pe’ sempi.

Diventa poveru e servu
quanno i paroli nun figghianu paroli
e si mangianu intra d’iddi.

Mi n’addugnu uora, mentre accordu
‘a chitarra du ddialettu,
ca perdi ‘na corda ‘gni iuornu.

Mentri arripezzu
a tila camulata
chi tesseru i nostri avi
cu lana di pecuri siciliani
e sugnu poviru
haiu i dinari
e non li pozzu spènniri
i giuielli
e non li pozzu rigalari;
u cantu,
nta gaggia
cu l’ali tagghati

U poviru,
c’addatta nte minni strippi
da matri putativa,
chi u chiama figghiu pi nciuria.

Nuàtri l’avevamu a matri,
nni l’arrubbaru;
aveva i minni a funtani di latti
e ci vippiru tutti,
ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d’idda,
a cadenza,
a nota vascia
du sonu e du lamentu:
chissi non nni ponnu rubari.

Nni ristò a sumigghianza,
l’annatura,
i gesti,
i lampi nta l’occhi:
chissi non ni ponnu rubari.

Non nni ponnu rubari,
ma ristamu poviri
e orfani u stissu.